Poropaimennustaipumustesti

Taipumustestissä koirakon testaukseen ja arviointiin on varattu puolituntia aikaa, ja tavoitteena on hallittua ja rauhallista paimennusta. Testaus tehdään liinassa, joten myös koirat, joiden tottelevaisuudesta tai hallittavuudesta omistaja on epävarma, voivat turvallisesti osallistua testaukseen. Taipumustesti on tarkoitettu koirille, joilla ei ole ennestään kokemusta poroista tai ovat viime vuoden testissä saaneet suosituksen tulla testattavaksi uudelleen. Koiran tulee olla vähintään vuoden vanha.

Poropaimennustaipumustestin merkitys porokoirien osalta ei ole niinkään vakava kilpailuttaminen vaan oleellisempaa on löytää koirien paimennusvietti sekä saada porotyössä käytettäviä koiria esiin. Taipumustestauksessa koiria ei pisteytetä, vaan ne joko hyväksytään, suositellaan testattavaksi uudelleen tai hylätään. Ohjaajat saavat kokeen jälkeen kaavakkeen, jonka avulla on kuvattu koiran toimintaa aidassa.  Taipumustestin säännöt löytyy täältä.

Esimerkki taipumustestin arvostelukaavakkeesta