Yhdistys

IMG_1591Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on poroa paimentavan koiran tuntemuksen ja käytön edistäminen, siihen liittyvän kulttuuriperinnön vaaliminen, yhteistyön rakentaminen porokoiraa työssään käyttävien ja alan harrastajien välille sekä hyvät paimennus- ja muut käyttöominaisuudet omaavien porokoirien jalostustyön tukeminen.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen, Suomen Kennelliiton, Suomen Pystykorvajärjestön ja Lappalaiskoirat ry:n kanssa sekä muiden toiminnallisesti läheisten yhdistysten kanssa.

Yhdistys järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä poropaimennuskokeita ja -kilpailuja.

 

Historia

Porokoirakerho perustettiin luomaan yhteyksiä koiraa työssään käyttävien poromiesten ja koiraharrastajien sekä koirankasvattajien välille. Perusteena oli huoli alunperin yhden kennelrodun, lapinporokoiran säilymisestä.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Vuotsossa 13.6.1992. Kennelmaailmassa tapahtui pian muutoksia, joiden seurauksena kaikki lappalaisalkuiset rodut siirtyivät yhden ja saman yhdistyksen alaisuuteen. Myös Porokoirakerhon asema ja rooli muuttui. Mukaan tulivat muutkin lappalaisalkuiset kennelrodut, suomenlapinkoira ja ruotsinlapinkoira sekä kennelliiton reksiterin ulkopuoliset, alkuperäisistä porokoirista polveutuvat käytökoirat. Samalla Porokoirakerho suuntautui selkeämmin koiren käyttöominaisuuksien tutkimiseen ja vaalimiseen.

Nykymuotoinen Porokoirakerho merkittiin yhdistysrekisteriin 13.9.1996.