Porokoirakerho

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on poroa paimentavan koiran tuntemuksen ja käytön edistäminen, poroa paimentavaan koiraan liittyvän kulttuuriperinnön vaaliminen, yhteistyön rakentaminen porokoiraa työssään käyttävien ja porokoiraharrastajien välillä sekä hyvät paimennus- ja muut käyttöominaisuudet omaavien lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostustyön tukeminen.

HOX! Porokoirakerho ry:n seuraava etävuosikokous loppukesällä 2024.  Linkki kokoukseen ilmoitetaan myöhemmin.